zelfverwijt

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

berouw (zn) :
boetvaardigheid, gewetensangst, gewetensnood, gewetenswroeging, inkeer, schuldbesef, spijt, wroeging, zelfbeschuldiging, zelfverwijt
spijt (zn) :
berouw, droefheid, inkeer, leedwezen, medelijden, verdriet, wrevel, wroeging, zelfverwijt

woordverbanden van ‘zelfverwijt’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c