zich bezighouden

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zich bezighouden (ww) :
werken, zich occuperen, zich ophouden

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

woordverbanden van ‘zich bezighouden’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Zijne werkkracht aan iets besteden. Zich bezighouden met duidt het algemeene begrip aan en laat in het midden of ook anderen er mede aan werkzaam zijn. Zich bemoeien, zich afgeven en zich inlaten drukken uit dat de zaak, waarmede men zich bezig houdt, het voorwerp is van de bezigheid van anderen, dat men derhalve slechts mede gaat doen. In bemoeien ligt het denkbeeld uitgedrukt, dat de zaak ons eigenlijk niet aangaat; in zich inlaten en zich afgeven, dat de zaak beneden de waardigheid van den persoon, of de moeite niet waard is.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c