zich concentreren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

zich toespitsen (ww) :
zich concentreren, zich focussen, zich richten, zich specialiseren, zich toeleggen

woordverbanden van ‘zich concentreren’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c