zich toeleggen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

zich toespitsen (ww) :
zich concentreren, zich focussen, zich richten, zich specialiseren, zich toeleggen

woordverbanden van ‘zich toeleggen’ grafisch weergegeven

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 339:

bevlijtigen, zich toeleggen

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c