zich vernederen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Zich vernederen wordt zoowel in goeden als in kwaden zin gebruikt. Wanneer het in goeden zin gebezigd wordt, is het synoniem met zich verootmoedigen (zie ootmoedig). Zich verlagen wordt alleen in slechten zin gebruikt, en is sterker dan zich vernederen. Men vernedert zich door beneden zijne" waardigheid te handelen of te spreken; men verlaagt zich door iets te doen, dat de zedelijke waarde van den mensch vermindert.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

zich vernederen, zich verlagen

Alle gevoel van eigenwaarde afleggen.

Vernederen zegt dit in gunstigen of ongunstigen zin. Hij vernederde zich voor God. (In deze beteekenis kan men ook zich verootmoedigen gebruiken.) Het kostte den trotschen ridder van voorheen groote moeite zich te vernederen tot het verrichten van veldarbeid.

Verlagen heeft altijd een zeer ongunstige beteekenis en is veel sterker dan vernederen; het duidt aan, dat iemand alle gevoel van menschelijkheid of zedelijkheid op zij zet. Hoe hij zich heeft kunnen verlagen voor een handvol goud, zijn besten vriend te verraden, kan ik mij niet begrijpen.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c