Gratis tijdschriftabonnementen.


   

visie

in het woordenboek is voor visie 1 omschrijving gevonden:

visie, v. ter visie liggen, ter inzage.

visie is 3 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

visie (zn): beschouwing, blik, gezichtspunt, inzicht, kijk, mening, oordeel, optiek, opvatting, standpunt, zienswijze
visie (zn): inzage
visie (zn): zicht

visie is 13 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

standpunt (zn) : bewering, convictie, denkbeeld, gedachte, gevoelen, gezichtspunt, gezindheid, houding, ingesteldheid, instelling, inzicht, mening, oogpunt, oordeel, opinie, opstelling, optie, opvatting, overtuiging, perspectief, platform, positie, stelling, stellingname, uitgangspunt, visie, zienswijze
mening (zn) : convictie, denkbeeld, denkwijs, denkwijze, dunk, gedacht, gedachte, geest, gevoelen, gezindheid, idee, inzicht, inzien, kijk, oordeel, opinie, opvatting, overtuiging, standpunt, stellingname, visie, zienswijze, zin
opvatting (zn) : begrip, beoordeling, beschouwing, convictie, denkbeeld, denkwijze, dunk, gedachte, geest, gevoelen, inzicht, kijk, mening, oordeel, opinie, optie, overtuiging, standpunt, stellingname, visie, zienswijze
inzicht (zn) : begrip, benul, beschouwing, besef, blik, denkwijs, doorzicht, erkentenis, hersens, kijk, mening, notie, onderscheid, opvatting, overtuiging, prudentie, verstand, visie, zicht, zin
kijk (zn) : beschouwing, blik, gezichtspunt, idee, inzicht, mening, oordeel, opvatting, overzicht, standpunt, visie, zienswijze
ideologie (zn) : denksysteem, dogma, filosofie, gedachtegoed, grondslagenstelsel, ideeŽnleer, overtuiging, totaalvisie, visie
blik (zn) : beschouwing, gezichtspunt, inzicht, kijk, oog, oogpunt, optiek, standpunt, visie, zienswijs, zienswijze
zienswijze (zn) : beschouwing, blik, gedachte, gevoelen, gezichtspunt, idee, kijk, mening, opvatting, standpunt, visie
beschouwing (zn) : blik, gezichtspunt, kijk, opvatting, standpunt, visie, zienswijze
optiek (zn) : benaderingswijze, beschouwingswijze, perspectief, visie
zicht (zn) : doorzicht, inzicht, kijk, prudentie, visie
perceptie (zn) : inzicht, kijk, visie
gedachtegoed (zn) : visie, wereldblik

woordverbanden van ‘visie’ grafisch weergegeven


Zoeken op visie bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek - verwante woorden.

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Visie vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.0068368911743164 c