afraden

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
afraden, ontraden

Afraden — ontraden. Het eerste zegt meer dan het laatste. Ontraden is iemand den raad geven een plan of opzet niet te volvoeren, af raden, iemand er op wijzen dat het raadzaam is, iets niet te doen, b.v. door hem op de verkeerde gevolgen, die zijne handeling kan hebben, opmerkzaam te maken.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
ontraden, afraden

ONTRADEN, AFRADEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 42.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

afraden
adviseren

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c