afschaduwen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

voorspellen (ww) :
aanduiden, aankondigen, afschaduwen, beloven, betekenen, doen verwachten, spellen
aankondigen (ww) :
afschaduwen, inluiden, melden, voorafschaduwen, voorspellen

woordverbanden van ‘afschaduwen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

afschetsen, afschaduwen

Eene voorstelling in omtrekken geven. Afschaduwen is zwakker dan afschetsen, en heeft het bepaalde bijdenkbeeld, dat de schets slechts eene zwakke, een flauwe voorstelling van het voorwerp of van de weergegeven gedachte geeft. In deze figuurlijke beteekenis wordt afschaduwen ook wederkeerig gebruikt.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0193 nc