beneden

als woordenboektrefwoord:

beneden:
bw. vz. onder ; gelijkvloers.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

onder (vz) :
beneden, inter, sub

woordverbanden van ‘beneden’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
beneden, onder

Beneden — onder. Eene lagere ligging van iets aanduidend. Beneden drukt eene lagere ligging in het algemeen uit, terwijl onder eene lagere ligging ten aanzien van een ander voorwerp, dat er zich boven bevindt, te kennen geeft. De vloer van het souterrain ligt beneden den beganen grond. Een onderaardsche gang ligt onder den grond (omdat de grond haar overdekt). Figuurlijk gebezigd, voor lager in rang, heeft beneden dus ook eene ruimere beteekenis dan onder. In rang beneden den kolonel zegt niets anders, dan dat men een lageren rang bekleedt dan de kolonel, zonder dat men dezen tot chef behoeft te hebben; in rang onder den kolonel geeft te kennen, dat men in rang op den kolonel volgt, en dat men hem tot chef heeft. Onder de dekens. Onder zijne hoede. Hij is beneden, niet boven. Wijk-bij-Duurstede ligt beneden Arnhem (is lager gelegen ten opzichte van de strooming der rivier).

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
beneden, omlaag, onder, onderaan

BENEDEN, OMLAAG, ONDER, ONDER AAN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 294.

in hedendaagse spelling:
onder, tussen, beneden, omlaag

ONDER, TUSSCHEN, BENEDEN, OMLAAG

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 20.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

beneden
boven
zie ook:
beneden peil, naar beneden, naar beneden vallen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c