naar mate van

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
naar gelang van, naar mate van

Gelang (naar .... van) — mate (naar .... van). Naar gelang van is eigenlijk voor zoover het in het bereik van iemand of van iets valt; het heeft allengs de beteekenis van naar mate van d. i. in evenredigheid met, in verhouding tot, gekregen. Die werklieden worden betaald naar gelang van hun krackten.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
mate, naar, van

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c