ophebben

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aanhebben, omhebben, ophebben

Alle drie gezegd van kleedingstukken, die men aan het lijf heeft. Aanhebben wordt vooral gezegd van kleedingstukken, die min of meer nauw sluiten, en van sieraden. Omhebben zegt men van kleedingstukken, die over de gewone kleeding heen worden gedragen, terwijl ophebben alleen wordt gezegd van hoofddeksels. Zij wilde uitgaan, en had reeds den hoed op, den doek om en de handschoenen aan, toen ik binnenkwam.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c