tijdruimte

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tijdruimte (zn):
tijd, tijdsbestek, tijdsduur
tijdruimte (zn):
periode, term, termijn

als synoniem van een ander trefwoord:

tijd (zn) :
duur, poos, termijn, tijdsduur, tijdruimte, tijdspanne, tijdsbestek, tijdsruimte, tijdsverloop, wijl
periode (zn) :
episode, seizoen, stadium, tijd, tijdperk, tijdruimte, tijdsspanne, tijdvak
tijdsbestek (zn) :
periode, tijd, tijdruimte, tijdsduur, tijdspanne
termijn (zn) :
periode, term, tijdruimte, tijdsverloop
tijdspanne (zn) :
termijn, tijdruimte, tijdsbestek
term (zn) :
termijn, tijdruimte

woordverbanden van ‘tijdruimte’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c