verongelijken

als woordenboektrefwoord:

verongelijken:
(verongelijkt), ongelijk aandoen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
beledigen, beschimpen, honen, krenken, smaden, verguizen, verongelijken

BELEEDIGEN, BESCHIMPEN, HONEN, KRENKEN, SMADEN, VERGUIZEN, VERONGELIJKEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 274.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c