wederzijds

als woordenboektrefwoord:

wederzijds:
bn. bw.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wederzijds (bw):
mutueel, onderling, wederkerig

als synoniem van een ander trefwoord:

wederkerig (bn) :
onderling, wederzijds
onderling (bw) :
onder elkaar, over en weer, wederkerig, wederzijds

woordverbanden van ‘wederzijds’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

onderling:
wederkerig, wederzijds
wederkerig:
wederzijds, onderling

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
onderling, wederkerig, wederzijds

Onderling — wederkeerig — wederzijdsch. Onderling (bvnw.) wordt gebruikt van elke handeling, betrekking of verstandhouding van twee of meer personen uitgaande en wel zoo, dat alle partijen er gelijkelijk deel aan nemen. In wederzijdsch ligt het denkbeeld van eene welwillende verhouding; dit kan dus niet gebezigd worden, waar van twist, verdeeldheid, enz. gesproken wordt. Bij wederkeerig is dit wel het geval, men spreekt b.v. van een afschuw of haat, die wederkeerig was. Wederzijdsch heeft alleen betrekking op twee personen of partijen; wederkeerig wordt zoowel van twee als van meer partijen gebezigd. Indien beide woorden kunnen gebezigd worden, dan is wederkeerig sterker dan wederzijdsch, terwijl dit laatste sterker is dan onderling.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c