weerkomen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

terugkeren (ww) :
keren, retourneren, teruggaan, terugkomen, wederkeren, wederkomen, weerkeren, weerkomen, weeromkomen

woordverbanden van ‘weerkomen’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c