terugkomen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

terugkeren (ww) :
keren, retourneren, teruggaan, terugkomen, wederkeren, wederkomen, weerkeren, weerkomen, weeromkomen
keren (ww) :
terugkeren, terugkomen
herhalen (ww) :
repeteren, terugkomen

woordverbanden van ‘terugkomen’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

terugkomen
opbreken, vertrekken, weggaan

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c