terugkomen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

terugkeren (ww) :
keren, retourneren, teruggaan, terugkomen, wederkeren, wederkomen, weerkeren, weerkomen, weeromkomen
keren (ww) :
terugkeren, terugkomen
herhalen (ww) :
repeteren, terugkomen

woordverbanden van ‘terugkomen’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

terugkomen
opbreken, vertrekken, weggaan
zie ook:
terugkomen op, van zijn mening terugkomen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0014 c