aankoppelen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

bevestigen (ww) :
aanhangen, aanhechten, aankoppelen, hechten, vastbakken, verbinden
aanhangen (ww) :
aankoppelen, vastkoppelen

woordverbanden van ‘aankoppelen’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

aankoppelen
afkoppelen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c