damp

als woordenboektrefwoord:

damp:
m. (-en), wasem ; rook; stoom; nevel.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

damp (zn):
nevel, stoom, vapeur, waas, wasem
damp (zn):
rook, smook, smoor, walm

als synoniem van een ander trefwoord:

nevel (zn) :
damp, grondmist, mist, mistbank, smog
rook (zn) :
damp, smook, smoor, walm
smoor (zn) :
damp, mist, nevel
uitwaseming (zn) :
damp, verdamping
wasem (zn) :
condens, damp

woordverbanden van ‘damp’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
damp, mist, nevel, rook, smook, stoom, uitdamping, uitwaseming, walm

Damp — mist — nevel — rook — smook — stoom — uitdamping — uitwaseming — walm. Gasvormige of schijnbaar gasvormige opstijgende stoffen. Damp wordt gezegd van de vervluchtigde bestanddeelen van vloeistoffen zoowel als van vaste stoffen. Waterdamp, tabaksdamp, kwikdamp, kolendamp. Uitdamping slaat vooral op de dampen, die zich uit een lichaam ontwikkelen. De uitdampingen van poelen en moerassen zijn voor de gezondheid hoogst nadeelig. Uitwaseming wordt bij voorkeur gebezigd van de dampen, veroorzaakt door het uitstralen der warmte van een dierlijk lichaam. Rook is de damp, die uit brandende, smook of walm de zware damp, die uit smeulende, of brandende vettige voorwerpen opstijgt; walm wordt bij voorkeur gezegd van den vetten rook eener kaars of lamp. Stoom is de ijle damp, wasem de neerslaande damp van kokend water. Mist en nevel duiden beide laag bij den grond hangenden waterdamp aan; de eerste is zoo dik, dat hij het uitzicht geheel belemmert en het best bij eene tot in de onderste luchtlaag neergedaalde wolk is te vergelijken. Nevel is die laag hangende damp, die of den vorm van ijle wolken aanneemt, of als blauwe damp slechts het verre uitzicht belemmert. Figuurlijk wordt nevel gebezigd om een duisteren, onzekeren en somberen toestand aan te duiden.

Dit de neevlen zal de dag Eenmaal zeker rijzen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
damp, mist, nevel, rook, smook, uitdamping, uitwaseming

DAMP, MIST, NEVEL, ROOK, SMOOK, UITDAMPING, UITWASEMING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 10.

in hedendaagse spelling:
mist, nevel, rook, damp, wasem, walm, wolk

MIST, NEVEL, ROOK, DAMP, WASEM, WALM, WOLK

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 214.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
damp afgeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.81.28.10.

debug info: 0.0021 c