mist

als woordenboektrefwoord:

mist:
m. damp, dikke nevel.
mist:
Zie Mest.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

mist (zn) :
onduidelijkheid
mist (zn) :
nevel, smoor
mist (zn) :
mest
mist (zn) :
waas

als synoniem van een ander trefwoord:

nevel (zn) :
damp, grondmist, mist, mistbank, smog
smoor (zn) :
damp, mist, nevel

woordverbanden van ‘mist’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Gasvormige of schijnbaar gasvormige opstijgende stoffen. Damp wordt gezegd van de vervluchtigde bestanddeelen van vloeistoffen zoowel als van vaste stoffen. Waterdamp, tabaksdamp, kwikdamp, kolendamp. Uitdamping slaat vooral op de dampen, die zich uit een lichaam ontwikkelen. De uitdampingen van poelen en moerassen zijn voor de gezondheid hoogst nadeelig. Uitwaseming wordt bij voorkeur gebezigd van de dampen, veroorzaakt door het uitstralen der warmte van een dierlijk lichaam. Rook is de damp, die uit brandende, smook of walm de zware damp, die uit smeulende, of brandende vettige voorwerpen opstijgt; walm wordt bij voorkeur gezegd van den vetten rook eener kaars of lamp. Stoom is de ijle damp, wasem de neerslaande damp van kokend water. Mist en nevel duiden beide laag bij den grond hangenden waterdamp aan; de eerste is zoo dik, dat hij het uitzicht geheel belemmert en het best bij eene tot in de onderste luchtlaag neergedaalde wolk is te vergelijken. Nevel is die laag hangende damp, die of den vorm van ijle wolken aanneemt, of als blauwe damp slechts het verre uitzicht belemmert. Figuurlijk wordt nevel gebezigd om een duisteren, onzekeren en somberen toestand aan te duiden.

Dit de neevlen zal de dag Eenmaal zeker rijzen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 10:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 214:

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0046 c