nevel

als woordenboektrefwoord:

nevel:
m. (-s, -en), damp, mist.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nevel (zn):
damp, grondmist, mist, mistbank, smog
nevel (zn):
nevelvlek, spiraalnevel
nevel (zn):
sluier, waas

als synoniem van een ander trefwoord:

damp (zn) :
nevel, stoom, vapeur, waas, wasem
sluier (zn) :
floers, nevel, waas
smoor (zn) :
damp, mist, nevel
mist (zn) :
nevel, smoor

woordverbanden van ‘nevel’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
damp, mist, nevel, rook, smook, stoom, uitdamping, uitwaseming, walm

Damp — mist — nevel — rook — smook — stoom — uitdamping — uitwaseming — walm. Gasvormige of schijnbaar gasvormige opstijgende stoffen. Damp wordt gezegd van de vervluchtigde bestanddeelen van vloeistoffen zoowel als van vaste stoffen. Waterdamp, tabaksdamp, kwikdamp, kolendamp. Uitdamping slaat vooral op de dampen, die zich uit een lichaam ontwikkelen. De uitdampingen van poelen en moerassen zijn voor de gezondheid hoogst nadeelig. Uitwaseming wordt bij voorkeur gebezigd van de dampen, veroorzaakt door het uitstralen der warmte van een dierlijk lichaam. Rook is de damp, die uit brandende, smook of walm de zware damp, die uit smeulende, of brandende vettige voorwerpen opstijgt; walm wordt bij voorkeur gezegd van den vetten rook eener kaars of lamp. Stoom is de ijle damp, wasem de neerslaande damp van kokend water. Mist en nevel duiden beide laag bij den grond hangenden waterdamp aan; de eerste is zoo dik, dat hij het uitzicht geheel belemmert en het best bij eene tot in de onderste luchtlaag neergedaalde wolk is te vergelijken. Nevel is die laag hangende damp, die of den vorm van ijle wolken aanneemt, of als blauwe damp slechts het verre uitzicht belemmert. Figuurlijk wordt nevel gebezigd om een duisteren, onzekeren en somberen toestand aan te duiden.

Dit de neevlen zal de dag Eenmaal zeker rijzen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
damp, mist, nevel, rook, smook, uitdamping, uitwaseming

DAMP, MIST, NEVEL, ROOK, SMOOK, UITDAMPING, UITWASEMING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 10.

in hedendaagse spelling:
mist, nevel, rook, damp, wasem, walm, wolk

MIST, NEVEL, ROOK, DAMP, WASEM, WALM, WOLK

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 214.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0033 c