jeugd

als woordenboektrefwoord:

jeugd:
v. leeftijd van de mens voor hij volwassen is.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

jeugd (zn) :
jeugdjaren, jonge jaren, kindertijd, kindsheid
jeugd (zn) :
jongelieden, jongelui, jongeren
jeugd (zn) :
jeugdigheid, jongheid

als synoniem van een ander trefwoord:

morgen (zn) :
aanvang, begin, jeugd
jongeren (zn) :
jeugd, jongelui
kindsheid (zn) :
jeugd

woordverbanden van ‘jeugd’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

jonkheid, jeugd

Jeugd is de benaming voor den vroegsten leeftijd van den mensch, en duidt bij uitbreiding de eigenschappen aan, die een jong mensch eigen zijn. Jonkheid is de eigenschap van jong zijn als abstract beschouwd; doch bij uitbreiding wordt het gebezigd voor het jonge als collectief: de jonkheid beteekent dan de jongelieden. Jonkheid wordt meer in sierlijken stijl dan in omgangstaal gebruikt. Vroolijkheid past aan de jeugd. In de dagen uwer jonkheid ....

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

jeugd
ouderdom

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0198 nc