mejuffrouw

als woordenboektrefwoord:

mejuffrouw:
v. (-en).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
dochter, deern, jonkvrouw, juffer, juffrouw, mejuffrouw, maagd, meid, meisje

DOCHTER, DEERN, JONKVROUW, JUFFER, JUFFROUW, MEJUFFROUW, MAAGD, MEID, MEISJE

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 75.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c