vijandschap

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

animositeit (zn) :
afgunst, haat en nijd, hostiliteit, na-ijver, verbittering, vijandigheid, vijandschap, wrijving
haat (zn) :
afgunst, afkeer, haatgevoel, haatgevoelens, nijd, rancune, vete, vijandschap, weerzin, wrok
rancune (zn) :
haat, vijandschap, wrok

woordverbanden van ‘vijandschap’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

haat:
hekel, vijandschap, vete, wrok, verbittering, nijd

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

afkeer, haat, hekel, vijandschap

Een sterk gevoel van mishagen tegen personen, die men niet dulden kan, wordt in den zachtsten zin hekel of afkeer genoemd. Afkeer raakt meer in onbruik; waar het naast hekel voorkomt drukt het een sterkeren graad uit. Gaat dit gevoel gepaard met nijd, zoo sterk en onoverwinbaar, dat het zich in daden kan uiten, dan wordt het haat. Bij vijandschap treden de daden, die het gevolg zijn van den haat, meer op den voorgrond, en wordt de zucht om te benadeelen hoofdzaak.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 60:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 263:

vijandschap, haat, wrok

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c