vijandschap

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

animositeit (zn) :
afgunst, haat en nijd, hostiliteit, na-ijver, verbittering, vijandigheid, vijandschap, wrijving
haat (zn) :
afgunst, afkeer, haatgevoel, haatgevoelens, nijd, rancune, vete, vijandschap, weerzin, wrok
rancune (zn) :
haat, vijandschap, wrok

woordverbanden van ‘vijandschap’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

haat:
hekel, vijandschap, vete, wrok, verbittering, nijd

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
afkeer, haat, hekel, vijandschap

Afkeer — haat — hekel — vijandschap. Een sterk gevoel van mishagen tegen personen, die men niet dulden kan, wordt in den zachtsten zin hekel of afkeer genoemd. Afkeer raakt meer in onbruik; waar het naast hekel voorkomt drukt het een sterkeren graad uit. Gaat dit gevoel gepaard met nijd, zoo sterk en onoverwinbaar, dat het zich in daden kan uiten, dan wordt het haat. Bij vijandschap treden de daden, die het gevolg zijn van den haat, meer op den voorgrond, en wordt de zucht om te benadeelen hoofdzaak.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
tegenzin, walging, afkeer, haat, vijandschap, verbittering, gebetenheid, boosaardigheid, kwaadheid

TEGENZIN, WALGING, AFKEER, HAAT, VIJANDSCHAP, VERBITTERING, GEBETENHEID, BOOSAARDIGHEID, KWAADHEID

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 60.

in hedendaagse spelling:
vijandschap, haat, wrok

VIJANDSCHAP, HAAT, WROK

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 263.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c