hekel

als woordenboektrefwoord:

hekel:
m. (-s), werktuig om vlas en hennep te reinigen; iem. over de hekel halen, belasteren.
hekel:
m. afkeer, grote tegenzin.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

afkeer (zn) :
afschuw, hekel, haat, tegenzin, weerzin, griezel, afstoting, walging, walg, aversie, antipathie, afschrik, degout
aversie (zn) :
afschuw, hekel, tegenzin, weerzin, gruwel, weerstand, walging, afkeer, afgrijzen, antipathie, degout
antipathie (zn) :
afschuw, hekel, weerzin, afkeer, aversie
pest (zn) :
hekel, schurft, smoor, pee
smoor (zn) :
pest, hekel

woordverbanden van ‘hekel’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Een sterk gevoel van mishagen tegen personen, die men niet dulden kan, wordt in den zachtsten zin hekel of afkeer genoemd. Afkeer raakt meer in onbruik; waar het naast hekel voorkomt drukt het een sterkeren graad uit. Gaat dit gevoel gepaard met nijd, zoo sterk en onoverwinbaar, dat het zich in daden kan uiten, dan wordt het haat. Bij vijandschap treden de daden, die het gevolg zijn van den haat, meer op den voorgrond, en wordt de zucht om te benadeelen hoofdzaak.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

hekel
genoegen, genot, verlangen

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c