verbittering

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

animositeit (zn) :
afgunst, haat en nijd, hostiliteit, na-ijver, verbittering, vijandigheid, vijandschap, wrijving
gal (zn) :
boosheid, haat, toorn, verbittering, wrevel, wrok
wrok (zn) :
verbittering

woordverbanden van ‘verbittering’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

haat:
hekel, vijandschap, vete, wrok, verbittering, nijd

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
tegenzin, walging, afkeer, haat, vijandschap, verbittering, gebetenheid, boosaardigheid, kwaadheid

TEGENZIN, WALGING, AFKEER, HAAT, VIJANDSCHAP, VERBITTERING, GEBETENHEID, BOOSAARDIGHEID, KWAADHEID

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 60.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c