afvaren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afvaren (ww):
afgaan, afkomen, afstevenen
afvaren (ww):
wegvaren

als synoniem van een ander trefwoord:

afgaan (ww) :
afvaren
afstevenen (ww) :
afvaren

woordverbanden van ‘afvaren’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

afsteken, afvaren

Zich met een vaartuig van den wal verwijderen. Met afsteken is het bijdenkbeeld verbonden, dat dit door middel van een boom of haak geschiedt, zoodat het eigenlijk alleen op kleinere vaartuigen van toepassing is. Bij uitbreiding staat het echter voor afvaren in het algemeen. De stoomboot? .... ze is juist afgevaren. De sloep stak van, het schip af.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 138:

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c