afvaren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afvaren (ww):
afgaan, afkomen, afstevenen
afvaren (ww):
wegvaren

als synoniem van een ander trefwoord:

afgaan (ww) :
afvaren
afstevenen (ww) :
afvaren

woordverbanden van ‘afvaren’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
afsteken, afvaren

Afsteken — afvaren. Zich met een vaartuig van den wal verwijderen. Met afsteken is het bijdenkbeeld verbonden, dat dit door middel van een boom of haak geschiedt, zoodat het eigenlijk alleen op kleinere vaartuigen van toepassing is. Bij uitbreiding staat het echter voor afvaren in het algemeen. De stoomboot? .... ze is juist afgevaren. De sloep stak van, het schip af.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
afsteken, afvaren, vertrekken

AFSTEKEN, AFVAREN, VERTREKKEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 138.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0102 nc