hoewel

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hoewel (vw) :
al, alhoewel, hoezeer ook, niettegenstaande, ofschoon, ondanks dat, ook al, schoon, terwijl

als synoniem van een ander trefwoord:

ofschoon (vw) :
al, alhoewel, hoewel, niettegenstaande, schoon
of (vw) :
al, hoewel, hoezeer, ofschoon
alhoewel (vw) :
al, hoewel, ofschoon, schoon
al (vw) :
alhoewel, hoewel, ofschoon
schoon (vw) :
hoewel, ofschoon
terwijl (vw) :
hoewel
niettegenstaande (vz) :
hoewel, hoezeer ook, in weerwil van, ofschoon, ondanks, spijt, ten spijt, trots

woordverbanden van ‘hoewel’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

ofschoon, hoewel, hoezeer

Voegwoorden, die toegevende bijzinnen aan den hoofdzin verbonden. Ofschoon, ook verkort tot schoon, heeft door of eene voorwaardelijke kracht. De oorspronkelijke beteekenis is echter langzamerhand zoo gewijzigd, dat het thans nagenoeg geheel met de beide andere woorden gelijk staat.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 2:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c