hoezeer

als woordenboektrefwoord:

hoezeer:
vgw. ofschoon.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

of (vw) :
al, hoewel, hoezeer, ofschoon
in hoeverre (bw) :
hoezeer, in welke mate, tot op welke hoogte

woordverbanden van ‘hoezeer’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

ofschoon, hoewel, hoezeer

Voegwoorden, die toegevende bijzinnen aan den hoofdzin verbonden. Ofschoon, ook verkort tot schoon, heeft door of eene voorwaardelijke kracht. De oorspronkelijke beteekenis is echter langzamerhand zoo gewijzigd, dat het thans nagenoeg geheel met de beide andere woorden gelijk staat.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 2:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0107 nc