hoezeer

als woordenboektrefwoord:

hoezeer:
vgw. ofschoon.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

of (vw) :
al, hoewel, hoezeer, ofschoon
in hoeverre (bw) :
hoezeer, in welke mate, tot op welke hoogte

woordverbanden van ‘hoezeer’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
ofschoon, hoewel, hoezeer

Ofschoon — hoewel — hoezeer. Voegwoorden, die toegevende bijzinnen aan den hoofdzin verbonden. Ofschoon, ook verkort tot schoon, heeft door of eene voorwaardelijke kracht. De oorspronkelijke beteekenis is echter langzamerhand zoo gewijzigd, dat het thans nagenoeg geheel met de beide andere woorden gelijk staat.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
of, ofschoon, schoon, hoezeer, hoewel, alhoewel

OF, OFSCHOON, SCHOON, HOEZEER, HOEWEL, ALHOEWEL

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 2.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
hoezeer ook

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c