ofschoon

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ofschoon (vw):
al, alhoewel, hoewel, niettegenstaande, schoon

als synoniem van een ander trefwoord:

hoewel (vw) :
al, alhoewel, hoezeer ook, niettegenstaande, ofschoon, ondanks dat, ook al, schoon, terwijl
of (vw) :
al, hoewel, hoezeer, ofschoon
alhoewel (vw) :
al, hoewel, ofschoon, schoon
al (vw) :
alhoewel, hoewel, ofschoon
schoon (vw) :
hoewel, ofschoon
niettegenstaande (vz) :
hoewel, hoezeer ook, in weerwil van, ofschoon, ondanks, spijt, ten spijt, trots

woordverbanden van ‘ofschoon’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

ofschoon, hoewel, hoezeer

Voegwoorden, die toegevende bijzinnen aan den hoofdzin verbonden. Ofschoon, ook verkort tot schoon, heeft door of eene voorwaardelijke kracht. De oorspronkelijke beteekenis is echter langzamerhand zoo gewijzigd, dat het thans nagenoeg geheel met de beide andere woorden gelijk staat.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 2:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c