ofschoon

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ofschoon (vw) :
schoon, hoewel, al, alhoewel, niettegenstaande

als synoniem van een ander trefwoord:

hoewel (vw) :
schoon, al, ook al, ondanks dat, terwijl, alhoewel, hoezeer ook, ofschoon, niettegenstaande
of (vw) :
hoewel, al, hoezeer, ofschoon
alhoewel (vw) :
schoon, hoewel, al, ofschoon
al (vw) :
hoewel, alhoewel, ofschoon
schoon (vw) :
hoewel, ofschoon
niettegenstaande (vz) :
spijt, hoewel, ondanks, trots, hoezeer ook, ofschoon, ten spijt, in weerwil van

woordverbanden van ‘ofschoon’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

ofschoon, hoewel, hoezeer

Voegwoorden, die toegevende bijzinnen aan den hoofdzin verbonden. Ofschoon, ook verkort tot schoon, heeft door of eene voorwaardelijke kracht. De oorspronkelijke beteekenis is echter langzamerhand zoo gewijzigd, dat het thans nagenoeg geheel met de beide andere woorden gelijk staat.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 2:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c