of

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

of (vw):
dan wel, hetzij, oftewel, ofwel
of (vw):
al, hoewel, hoezeer, ofschoon
of (vw):
ongeacht
of (vw):
alsof

als synoniem van een ander trefwoord:

hetzij (vw) :
dan wel, of

woordverbanden van ‘of’ grafisch weergegeven

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
of, ofschoon, schoon, hoezeer, hoewel, alhoewel

OF, OFSCHOON, SCHOON, HOEZEER, HOEWEL, ALHOEWEL

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 2.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
een of ander, linksom of rechtsom, min of meer, stuk of wat, vandaag of morgen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0015 c