vertrouwen op

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verwachten (ww) :
aannemen, bevroeden, denken, rekenen op, vertrouwen op, hopen, rekening houden met, verhopen, vermoeden
vertrouwen (ww) :
afgaan, leunen, steunen, verlaten, vertrouwen hebben in, vertrouwen op
uitgaan van (ww) :
baseren op, varen op, vertrouwen op

woordverbanden van ‘vertrouwen op’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Op iets of iemand vertrouwen — het er voor houden, dat die zaak goed is, of die persoon zoo jegens ons gezind is, dat wij op grond daarvan met gerustheid kunnen ondernemen, wat wij ons voorgenomen hebben. Nog sterker wordt dit uitgedrukt door op iets of iemand bouwen, eigenlijk iemand voor zoo soliede houden, dat hij als 't ware de grondslag kan zijn, waarop een gebouw wordt opgetrokken. Op iets of iemand rekenen geeft te kennen, dat wij bij de volvoering onzer voornemens medewerking verwachten; dit wordt nog sterker aangeduid door zich op iets of iemand verlaten. De beteekenis dezer woorden blijke verder uit den volgenden zin: Toen Miltiades het waagstuk ondernam de Perzische overmacht hij Marathon aan te grijpen, vertrouwde hij op de rechtvaardigheid der door hem verdedigde zaak, rekende hij op de verwarring, welke die onverhoedsche aanval in de vijandelijke gelederen zou veroorzaken, verliet hij zich op zijn veldheerstalent en op de kennis van de zwakke zijde der Oostersche legers, die hij als generaal van Darius had opgedaan, en bouwde hij bovenal op de vaderlandsliefde en de dapperheid zijner soldaten.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 401:

bouwen op, vertrouwen op, zich verlaten op

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0036 c