Topkortingen op puzzelbladen.


   

doordringend

doordringend is 3 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

doordringend (bn): penetrant, schel, scherp, schril
doordringend (bn): onderzoekend
doordringend (bn): penetrant

doordringend is 5 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

schel (bn) : doordringend, hard, hel, hoog, krassend, opzichtig, schaterend, scherp, schetterend, schreeuwerig, schril, verblindend
scherp (bn) : doordringend, fel, fijn, indringend, kien, overheersend, penetrant, schel, scherpzinnig, schril
strak (bn) : doordringend, recht, rigide, star, stijf, straf, streng, stroef, stug
hel (bn) : doordringend, indringend, luid, schel
indringend (bn) : doordringend, penetrant, scherp

woordverbanden van ‘doordringend’ grafisch weergegeven

doordringend komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: doordringend, schrander, scherpzinnig, snedig.

Doordringend — schrander — scherpzinnig — snedig. Van de eerste drie woorden is schrander het zwakst; het getuigt veelal van vlugheid van geest, gepaard met het vermogen om juiste opmerkingen te maken. In hoogere mate worden deze eigenschappen aangeduid door scherpzinnig. Doordringend onderstelt bovendien het vermogen om de zaak, waarmee men bezig is, met juistheid te vatten en geheel te begrijpen. Snedig wordt gezegd van geestige, goed van pas aangebrachte opmerkingen. Ofschoon mijn vriend niet bepaald een doordringend verstand bezit, kan men hem toch den naam van een schrander man niet ontzeggen; ik hoorde van hem zeer scherpzinnige opmerkingen en snedige gezegden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

doordringend is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: doordringend, scherpzinnig, schrander, snedig.
DOORDRINGEND, SCHERPZINNIG, SCHRANDER, SNEDIG.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 96.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

Zie ook: doordringen.


Zoeken op doordringend bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: ANW demo - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: context.

Citaten - rijmwoorden.

Doordringend vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.020137786865234 c

Business bij Bruna:  

Ellen de Bruin: Vergaderen? Niet doen! Jos Burgers: De wet van snuf Gerdi Verbeet, Alexander Rinnooy Kan: Voorzitter ! Johanna Kroon: Wat hebben ze nu weer bedacht?
Rinske Jansen: Startergids voor zzp'ers Kasper Klaarenbeek: Ben jij wel merkwaardig genoeg? Suzanne van Gompel: Het no-nonsenseboek over merken bouwen Marcus Buckingham, D.O. Clifton: Ontdek je sterke punten