aanslag

als woordenboektrefwoord:

aanslag:
m. (-en), het aanslaan van een toets op het klavier; geheim plan ; aanval; de som waarvoor men in de belasting is aangeslagen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanslag (zn):
accijns, belasting, cijns, taks, taxatie
aanslag (zn):
aantasting, inbreuk, schending
aanslag (zn):
bomaanslag, moordaanslag
aanslag (zn):
aanslagbiljet
aanslag (zn):
attentaat
aanslag (zn):
bezinksel
aanslag (zn):
toucher

als synoniem van een ander trefwoord:

belasting (zn) :
aanslag, accijns, brandschatting, btw, census, cijns, fiscus, heffing, leges, recognitie, retributie, taks, tol, tolgeld
bezinksel (zn) :
aanslag, afzetting, bezinking, bodem, bodempje, drab, neerslag, precipitaat, prut, sediment, zaksel, zinksel
attentaat (zn) :
aanslag, gewelddaad, moordaanslag
plak (zn) :
aanslag, plaque, tandaanslag
taxatie (zn) :
aanslag
tik (zn) :
aanslag

woordverbanden van ‘aanslag’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aanslag, ontwerp, plan, toeleg, voornemen

Aanslag — ontwerp — plan — toeleg — voornemen. Al deze woorden wijzen eene werking van geest en wil aan om iets ten uitvoer te brengen. Voornemen en plan drukken dit zonder meer uit. Zijt gij voornemens naar de societeit te gaan? Gaat men tot het vaststellen der middelen en het beramen der wijze van uitvoering over, dan vormt men een ontwerp. Ook plan kan men in deze beteekenis gebruiken. Een ontwerp van een gebouw, van een brief, van eene wet. Toeleg is de voorbereiding en het maken der schikkingen tot de uitvoering, die tegen iemand of iets gericht is; aanslag heet de onderneming zelve, maar het wordt meer gebruikt voor geheimen aanval. Zijn snoode toeleg werd verijdeld. Er werd een aanslag op 's prinsen leven gedaan. Heraugière's aanslag op Breda gelukte.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aanslag, ontwerp, toeleg, voornemen

AANSLAG, ONTWERP, TOELEG, VOORNEMEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 49.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c