lichtgelovig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

lichtgelovig (bn):
goedgelovig

als synoniem van een ander trefwoord:

onnozel (bn) :
argeloos, bête, dom, groen, halfzacht, imbeciel, kinderachtig, lichtgelovig, naïef, nes, schaapachtig, schlemielig, simpel, suf, sullig
goedgelovig (bn) :
lichtgelovig, naïef, vol vertrouwen

woordverbanden van ‘lichtgelovig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bijgelovig, lichtgelovig

Bijgeloovig — lichtgeloovig. Eigenlijk zijn deze woorden niet synoniem. Lichtgeloovig toch, duidt slechts aan dat iemand geneigd is om al wat hem verteld wordt te gelooven, zelfs het ongelooflijkste. Bijgeloovigheid is dikwijls eene eigenschap van den lichtgeloovige, n.l. het bezitten van bijgeloof.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c