lichtgelovig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

lichtgelovig (bn) :
goedgelovig

als synoniem van een ander trefwoord:

onnozel (bn) :
kinderachtig, simpel, suf, groen, naïef, dom, schaapachtig, halfzacht, sullig, argeloos, imbeciel, lichtgelovig, schlemielig, bête, nes
goedgelovig (bn) :
naïef, vol vertrouwen, lichtgelovig

woordverbanden van ‘lichtgelovig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bijgelovig, lichtgelovig

Eigenlijk zijn deze woorden niet synoniem. Lichtgeloovig toch, duidt slechts aan dat iemand geneigd is om al wat hem verteld wordt te gelooven, zelfs het ongelooflijkste. Bijgeloovigheid is dikwijls eene eigenschap van den lichtgeloovige, n.l. het bezitten van bijgeloof.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c