fielt

als woordenboektrefwoord:

fielt:
m. (-en), gemene schelm.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

fielt (zn) :
gemenerik, hufter, ploert, schelm, schoft, schurk, vlerk

als synoniem van een ander trefwoord:

bedrieger (zn) :
afzetter, bedotter, defraudant, draaier, fielt, fopper, fraudeur, knoeier, knopendraaier, kwakzalver, ladelichter, misleider, mystificateur, oplichter, schurk, slingeraar, tweezak, valsspeler, verlakker, vervalser, zwendelaar
schurk (zn) :
bandiet, bedrieger, boef, booswicht, deugniet, ellendeling, fielt, galgenbrok, hondsvot, loebas, loeder, onverlaat, oplichter, ploert, schavuit, schelm, schobbejak, schoelje, schoft, slechterik, smiecht, snoodaard, spitsboef
ploert (zn) :
fielt, filister, gemenerik, hondsvot, hufter, loebas, patjakker, rotzak, schoft, schurk
schoelje (zn) :
bandiet, fielt, schobbejak, schoft, schurk, vlegel

woordverbanden van ‘fielt’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Deugniet is de algemeene benaming voor iemand die slecht is; het is het minst, scherpe, want het geeft alleen het ontbreken van deugd aan en laat de kwade eigenschappen in het midden. Schoft en de minder gebruikelijke, maar nog sterkere schobbejak en schooier (eig. bedelaar, zie aldaar) verbinden hieraan het begrip van lompheid of gemeenheid. Bij fielt komt het denkbeeld dat met bedrog en list gehandeld wordt, op den voorgrond, terwijl een schelm en in meerdere mate nog een schurk, iemand is, wien misdaden tegen de zedelijke of maatschappelijke wet kunnen te laste gelegd worden. Schelm wordt echter ook, evenals schavuit in fig. zin gebezigd van iemand, die anderen voor den mal houdt, ze er in laat loopen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 169:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c