gevangenis

als woordenboektrefwoord:

gevangenis:
v. (-sen), gebouw om de gevangenen op te sluiten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gevangenis (zn):
bajes, bak, cachot, cel, gevang, gevangenhuis, gribus, huis van bewaring, kast, kerker, kot, lik, nor, penitentiaire inrichting, pensionaat, petoet, pot, rijkshotel, strafgevangenis, strafinrichting, tronk, viool
gevangenis (zn):
gevangenschap, hechtenis
gevangenis (zn):
arrestantenlokaal

als synoniem van een ander trefwoord:

bak (zn) :
bajes, cachot, gevang, gevangenis, lik, nor, penetiaire inrichting, rijkshotel, strafinrichting
kast (zn) :
bak, cachot, gevang, gevangenis, lik, nor, petoet
cachot (zn) :
arrestantenlokaal, gevang, gevangenis, nor
pot (zn) :
bak, gevangenis, nor
gribus (zn) :
gevangenis
lik (zn) :
gevangenis

woordverbanden van ‘gevangenis’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
gevangenis, kerker, tuchthuis, verbeterhuis

Gevangenis — kerker — tuchthuis — verbeterhuis. Gevangenis is de algemeene benaming. Kerker behoort tegenwoordig uitsluitend tot den hoogeren stijl. Verbeterhuis heet eene gevangenis voor correctioneel veroordeelden (overtreders), tuchthuis eene gevangenis voor crimineel veroordeelden (misdadigers).

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
gevangenis, kerker

GEVANGENIS, KERKER

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 211.

in hedendaagse spelling:
gijzelkamer, gat, kluis, kot, kerker, gevangenis

GIJZELKAMER, GAT, KLUIS, KOT, KERKER, GEVANGENIS

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 358.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.232.186.117.

debug info: 0.0018 c