kerker

als woordenboektrefwoord:

kerker:
m. (-s), gevangenis.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

gevangenis (zn) :
bajes, bak, cachot, cel, gevang, gevangenhuis, gribus, huis van bewaring, kast, kerker, kot, lik, nor, penitentiaire inrichting, pensionaat, petoet, pot, rijkshotel, strafgevangenis, strafinrichting, tronk, viool
cachot (zn) :
kerker, strafcel

woordverbanden van ‘kerker’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Gevangenis is de algemeene benaming. Kerker behoort tegenwoordig uitsluitend tot den hoogeren stijl. Verbeterhuis heet eene gevangenis voor correctioneel veroordeelden (overtreders), tuchthuis eene gevangenis voor crimineel veroordeelden (misdadigers).

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 211:

gevangenis, kerker

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 358:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c