kerker

als woordenboektrefwoord:

kerker:
m. (-s), gevangenis.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

gevangenis (zn) :
bajes, bak, cachot, cel, gevang, gevangenhuis, gribus, huis van bewaring, kast, kerker, kot, lik, nor, penitentiaire inrichting, pensionaat, petoet, pot, rijkshotel, strafgevangenis, strafinrichting, tronk, viool
cachot (zn) :
kerker, strafcel

woordverbanden van ‘kerker’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
gevangenis, kerker, tuchthuis, verbeterhuis

Gevangenis — kerker — tuchthuis — verbeterhuis. Gevangenis is de algemeene benaming. Kerker behoort tegenwoordig uitsluitend tot den hoogeren stijl. Verbeterhuis heet eene gevangenis voor correctioneel veroordeelden (overtreders), tuchthuis eene gevangenis voor crimineel veroordeelden (misdadigers).

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
gevangenis, kerker

GEVANGENIS, KERKER

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 211.

in hedendaagse spelling:
gijzelkamer, gat, kluis, kot, kerker, gevangenis

GIJZELKAMER, GAT, KLUIS, KOT, KERKER, GEVANGENIS

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 358.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c