nor

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

gevangenis (zn) :
bajes, bak, cachot, cel, gevang, gevangenhuis, gribus, huis van bewaring, kast, kerker, kot, lik, nor, penitentiaire inrichting, pensionaat, petoet, pot, rijkshotel, strafgevangenis, strafinrichting, tronk, viool
bak (zn) :
bajes, cachot, gevang, gevangenis, lik, nor, penetiaire inrichting, rijkshotel, strafinrichting
kast (zn) :
bak, cachot, gevang, gevangenis, lik, nor, petoet
cachot (zn) :
arrestantenlokaal, gevang, gevangenis, nor
doos (zn) :
bajes, bak, gevang, lik, nor
pot (zn) :
bak, gevangenis, nor

woordverbanden van ‘nor’ grafisch weergegeven

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bars, nor, stuur, spijtig

BARSCH, NORSCH, STUURSCH, SPIJTIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 206.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
in de nor

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c