haastigheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

haast (zn) :
drukte, gauwigheid, gehaast, gehaastheid, gejaagdheid, gejakker, haastigheid, hurry, snelheid, spoed, vaart
hurry (zn) :
haast, haastigheid

woordverbanden van ‘haastigheid’ grafisch weergegeven

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
drift, boosheid, gramschap, grimmigheid, haastigheid, oplopendheid, opvliegendheid, toorn, verbolgenheid, wrok

DRIFT, BOOSHEID, GRAMSCHAP, GRIMMIGHEID, HAASTIGHEID, OPLOOPENDHEID, OPVLIEGENDHEID, TOORN, VERBOLGENHEID, WROK

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 113.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c