kloven

als woordenboektrefwoord:

kloven:
(gekloofd), splijten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

scheuren (ww) :
breken, inkerven, inscheuren, kloven, splijten, stuktrekken, tornen, uiteentrekken, verbreken, verscheuren
scheuren (ww) :
barsten, bersten, breken, inscheuren, kloven, splijten
afslaan (ww) :
afhakken, afhouwen, afknippen, kloven
splijten (ww) :
barsten, kloven, scheuren, springen
doorklieven (ww) :
klieven, kloven, splijten, spouwen

woordverbanden van ‘kloven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

klieven, kloven, splijten

Met kracht vaneenscheiden. Klooven mag alleen dan gebruikt worden, wanneer er eene kloof of scheiding achterblijft. Bij klooven (doen splijten) let men bij voorkeur op het voorwerp, waarvan de samenhang verbroken wordt door eene scherpe snede, terwijl bij klieven meer gelet wordt op datgene, wat met kracht en snelheid door eene andere zelfstandigheid heendringt. Hout wordt gekloofd. De vogel doorklieft de lucht. Het schip doorklieft de baren. Splijten is den samenhang verbreken door het voorwerp te laten barsten of scheuren.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

kloven, klieven

Met eenige kracht de deelen van elkander scheiden.

Klooven duidt aan, dat na de werking de scheiding blijft bestaan, terwijl klieven onderstelt, dat de vaneengescheiden deelen zich spoedig weer vereenigen; klooven geschiedt daarom alleen met vaste, klieven met vloeibare of luchtvormige stoffen. Klooven ziet meer op het voorwerp, dat de werking ondergaat en duidt dus een doel aan, terwijl klieven meer let op het voorwerp, dat de werking verricht. Men zegt dus: de arbeider klooft het hout; 1°. is de verbreking der deelen blijvend; 2°. hout is een vast lichaam en 3°. het doel der werking is het hout klein te maken. Daarentegen zegt men: het schip klieft de baren, immers 1°. is de verbreking der deelen van voorbijgaanden aard; 2° water is een vloeistof en 3°. het doel is niet het water te scheiden, maar men wil den nadruk leggen op het schip zelf, door aan te duiden, dat het snel vooruitkomt.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 311:

klieven, kloven

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c