verletten

als woordenboektrefwoord:

verletten:
(verlette, verlet), tijd verliezen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

voorkomen (ww) :
afwenden, afweren, beletten, couperen, keren, letten, ondervangen, preveniëren, tegenhouden, verhinderen, verhoeden, verletten, vermijden
vermijden (ww) :
afwenden, verhinderen, verhoeden, verletten, voorkomen

woordverbanden van ‘verletten’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

verletten, verzuimen

Beide woorden geven te kennen, dat men iets laat voerbijgaan of iets verloren laat gaan door nalatigheid. Verletten wordt vooral gezegd van het verliezen van tijd door niets te doen, door iets te doen, dat nutteloos is, of omdat anderen ons ophouden, terwijl bij verzuimen meer aan het nalaten van hetgeen men verplicht was gedacht wordt. Zijn plicht verzuimen, de school verzuimen. „Een pijp tabak verlet niet." Ik heb vanmorgen veel verlet gehad, zoodat ik niets doen kon.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 241:

verletten, verzuimen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0043 c