punt

als woordenboektrefwoord:

punt:
v. (-en), spits ; leesteken.
punt:
o. (-en), uiteinde ener lijn; tijdpunt ; onderwerp.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

punt (zn):
aangelegenheid, affaire, agendapunt, artikel, deel, gegeven, issue, item, kwestie, materie, minuut, monade, nummer, onderdeel, onderwerp, opzicht, probleem, puntje, stof, thema, topic, zaak
punt (zn):
piek, prik, spits, timp, tip, tipje, toot, top, toppunt, uiteinde
punt (zn):
sluitteken, spikkel, stip, stipje, stippel, tittel
punt (zn):
plaats, plek, positie, post, standpunt
punt (zn):
cijfer, score, waarderingscijfer
punt (zn):
moment, ogenblik, stadium, stonde
punt (zn):
bijzonderheid, kern, pointe
punt (zn):
doelpunt, goal
punt (zn):
hoek, rand

als synoniem van een ander trefwoord:

onderwerp (zn) :
aangelegenheid, affaire, domein, gegeven, gespreksthema, issue, item, kerngedachte, kwestie, mare, materie, punt, stof, stuk, subject, terrein, thema, topic, vakgebied, vlak, zaak
kwestie (zn) :
aangelegenheid, affaire, gegeven, geval, issue, item, materie, onderwerp, probleem, punt, stof, thema, toestand, topic, vraag, vraagpunt, vraagstuk, zaak
thema (zn) :
aangelegenheid, boodschap, gegeven, inhoud, issue, item, kwestie, punt, stof, thematiek, topic, vraag
probleem (zn) :
beletsel, complicatie, dilemma, geval, hinderpaal, kwestie, moeilijkheid, probleemgeval, punt
top (zn) :
hoogste punt, hoogtepunt, kruin, maximum, piek, punt, spits, topje, toppunt, uiteinde, zenit
topic (zn) :
aangelegenheid, gegeven, issue, item, kwestie, materie, onderwerp, punt, stof, thema, zaak
gegeven (zn) :
aangegelegenheid, issue, item, kwestie, onderwerp, punt, randvoorwaarde, thema, zaak
onderdeel (zn) :
afdeling, constituent, deel, divisie, gedeelte, lid, punt, sectie, tak, vertakking
tijd (zn) :
gelegenheid, hora, moment, ogenblik, punt, stond, stonde, tijdstip, ure, uur
issue (zn) :
aangelegenheid, affaire, item, kwestie, onderwerp, punt, thema, zaak
item (zn) :
issue, kwestie, nieuwsbericht, onderwerp, post, punt, thema, topic
stadium (zn) :
fase, ontwikkelingsstadium, periode, punt, stap, tijdperk, trap
moment (zn) :
ogenblik, poosje, punt, stonde, seconde, tel, tijdje
uiteinde (zn) :
eind, kant, nok, punt, spits, timp, top, uiterste
plaats (zn) :
ligging, locatie, positie, punt, stek, stekkie
positie (zn) :
houding, standpunt, punt, opstelling, pose
boeg (zn) :
neus, punt, steven, teen, voorsteven
artikel (zn) :
bepaling, punt, wetsbepaling
spits (zn) :
hoofd, kruin, piek, punt, top
lid (zn) :
deel, paragraaf, part, punt
scherp (zn) :
punt, snede, snee, snijkant
tip (zn) :
punt, slip, uitsteeksel
plek (zn) :
oord, plaats, punt, stee
toot (zn) :
punt, uitsteeksel
zaak (zn) :
punt, transactie
toppunt (zn) :
punt, spits, top
post (zn) :
onderdeel, punt
prik (zn) :
punt, stip
tuit (zn) :
punt, toot
pointe (zn) :
punt

woordverbanden van ‘punt’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
punt, stip

Punt — stip. Punt en stip staan in de spreektaal dikwijls geheel gelijk; het schrijfteeken ter sluiting van den zin evenwel wordt steeds punt genoemd. Over het algemeen echter bezigt men stip, waar men den eigenlijken zin meer op den voorgrond stelt, dat men nl. met eene stof, die duidelijk zichtbaar is, een klein rond teeken geplaatst heeft. In de meetkunde is de punt het einde eener lijn, en heeft zij dus geene plaatselijke uitgebreidheid.

in hedendaagse spelling:
punt, spits

Punt — spits. Bij punt denkt men meer aan het uiterste einde eener zaak, bij spits aan het scherp toeloopende van het uiteinde.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
punt, spits

PUNT, SPITS

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 117.

in hedendaagse spelling:
punt, stip

PUNT, STIP

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 116.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
hoogste punt, punt van zorg, punten

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek - verwante woorden
woordenboeken:
WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - rijmwoorden - Wikipedia - Google

debug info: 0.0043 c