Gratis tijdschriftabonnementen.


   

verschrikkelijk

verschrikkelijk is 3 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verschrikkelijk (bn): afgrijselijk, afschrikwekkend, afschuwelijk, akelig, beestachtig, gruwelijk, ijselijk, schrikkelijk, schrikwekkend, vervaarlijk, wreed
verschrikkelijk (bn): afschuwelijk, buitengewoon, enorm, geweldig, godsgruwelijk, ontstellend, ontzaglijk, ontzettend, stierlijk, vreselijk, waanzinnig
verschrikkelijk (bw): crimineel, erbarmelijk, erg, hard, heidens, hopeloos, ondraaglijk, schandelijk, schrikbarend, schromelijk, slecht, verdraaid, zeer

verschrikkelijk is 29 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

afschuwelijk (bn) : abominabel, afgrijselijk, afstotelijk, afstotend, afzichtelijk, akelig, belabberd, ellendig, enorm, erg, gruwelijk, horribel, ijselijk, ijzingwekkend, monsterlijk, stuitend, verfoeilijk, verschrikkelijk, verwerpelijk, vreselijk, walgelijk, weerzinwekkend
geweldig (bn) : buitengewoon, daverend, denderend, eindeloos, enorm, excellent, fameus, fantastisch, formidabel, gruwelijk, kolossaal, machtig, magnifiek, mieters, prachtig, razend, reusachtig, reuze, sensationeel, subliem, verdraaid, verduiveld, verschrikkelijk
erbarmelijk (bn) : abominabel, armoedig, armzalig, beklagenswaardig, beroerd, deerniswekkend, deplorabel, droevig, ellendig, ergerlijk, gebrekkig, hinderlijk, jammerlijk, lamentabel, meelijwekkend, prullig, schrijnend, slecht, treurig, verschrikkelijk
akelig (bn) : afschuwelijk, beangstigend, ellendig, eng, griezelig, ijselijk, ijzingwekkend, irritant, luguber, macaber, naar, naargeestig, onaangenaam, onguur, onheilspellend, unheimisch, verschrikkelijk, vervelend, vreselijk
gruwelijk (bn) : afgrijselijk, afschuwelijk, afschuwwekkend, akelig, angstaanjagend, bloedstollend, gruwzaam, huiveringwekkend, ijzingwekkend, verschrikkelijk, verschrikkelijk, vreselijk, wreed
enorm (bn) : bovenmatig, buitengewoon, daverend, fantastisch, geweldig, gigantisch, immens, kolossaal, ontiegelijk, ontzaglijk, ontzettend, piramidaal, reusachtig, verschrikkelijk, vreselijk
buitengewoon (bn) : bovenmatig, bovenmenselijk, denderend, donders, enorm, fantastisch, fenomenaal, geweldig, kolossaal, reusachtig, reuze, super, uiterst, uitstekend, uitzonderlijk, verschrikkelijk
ontzaglijk (bn) : enorm, formidabel, geducht, geweldig, groot, groots, immens, kolossaal, onmetelijk, uitgestrekt, verbazend, verschrikkelijk, vreselijk
waanzinnig (bn) : abnormaal, buitengewoon, buitensporig, geweldig, hartstikke, ontstellend, ontzettend, uiterst, verschrikkelijk, vreselijk
zwaar (bn) : deerlijk, erg, ernstig, geweldig, grovelijk, hard, herculisch, hevig, scherp, smartelijk, sterk, verschrikkelijk, zeer
vreselijk (bn) : afschuwelijk, akelig, godsgruwelijk, godsjammerlijk, gruwelijk, horribel, ondraaglijk, ontzettend, verschrikkelijk
hartverscheurend (bn) : aangrijpend, afgrijselijk, dramatisch, hartbrekend, jammerlijk, navrant, schokkend, smartelijk, verschrikkelijk
ijselijk (bn) : affreus, afgrijselijk, afschuwelijk, akelig, gruwelijk, horribel, ijzingwekkend, verschrikkelijk
schromelijk (bn) : afschuwelijk, erg, ergerlijk, ernstig, geducht, geweldig, schabouwelijk, verschrikkelijk
ontzettend (bn) : eendelijk, hevig, ontstellend, verbazend, verbazingwekkend, verschrikkelijk, vreselijk
afgrijselijk (bn) : afschuwelijk, gruwelijk, huiveringwekkend, ijselijk, verschrikkelijk, vreselijk
hopeloos (bn) : beroerd, ellendig, slecht, uitzichtloos, verschrikkelijk, vervelend, wanhopig
schrikbarend (bn) : afgrijselijk, angstwekkend, ijselijk, schrikaanjagend, verschrikkelijk
heidens (bn) : enorm, moeilijk, ongelooflijk, slecht, verschrikkelijk
crimineel (bn) : allemachtig, ontzettend, verschrikkelijk, vreselijk
misdadig (bn) : schandalig, schandelijk, verschrikkelijk
ongenadig (bn) : erg, geweldig, hevig, verschrikkelijk
grandioos (bn) : enorm, reusachtig, verschrikkelijk
uitermate (bw) : buitengewoon, diep, enorm, extreem, hoogst, ontstellend, ontzettend, reusachtig, uiterst, verschrikkelijk, vreselijk, zeer
erg (bw) : bijzonder, buitengewoon, ontzettend, verschrikkelijk, vreselijk, zeer
verdraaid (bw) : ontzettend, verdomd, verschrikkelijk, zeer
hard (bw) : danig, dringend, erg, verschrikkelijk
schandelijk (bw) : erg, ernstig, verschrikkelijk
beestachtig (bw) : ontstellend, verschrikkelijk

woordverbanden van ‘verschrikkelijk’ grafisch weergegeven

verschrikkelijk komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: afgrijselijk, afschuwelijk, afzichtelijk, akelig, gruwelijk, ijselijk, lelijk, naar, onuitstaanbaar, verschrikkelijk, vreselijk, walgelijk.

Afgrijselijk — afschuwelijk — afzichtelijk — akelig — gruwelijk — ijselijk — leelijk — naar — onuitstaanbaar — verschrikkelijk — vreeselijk — walgelijk. Wat het oog, den geest, of het gevoel onaangenaam aandoet. Leelijk is meer algemeen en drukt alleen uit, dat iets de zintuigen of het gemoed pijnlijk treft. Men kan zeggen dat deze woorden elkander aldus opvolgen: Naar (eene onaangename gewaarwording, weerzin teweegbrengend); akelig (hetzelfde, doch in hoogere mate); vreeselijk, verschrikkelijk (wat vrees of schrik verwekt); ijselijk, gruwelijk (wat doet ijzen of gruwen); afgrijselijk (wat afgrijzen verwekt, verwant aan griezelen); afschuwelijk, afzichtelijk (wat in zoo hooge mate weerzin wekt, dat men er onwillekeurig de oogen van moet afwenden); walgelijk (eene hooge mate van weerzin, walging, verwekkend); onuitstaanbaar (van iets onaangenaams: niet te dragen, niet uit te staan). Met uitzondering van afzichtelijk worden al deze bijvoeglijke naamwoorden in de spreektaal gebezigd als krachtige versterkingswoorden, zonder dat het denkbeeld van afkeuring er bepaald mee verbonden is. Een afschuwelijk, gruwelijk enz. leven maken. Afzichtelijk wordt alleen gebezigd van zichtbare dingen, de andere ook van onzichtbare. Een afschuwelijk verraad. Afschuwelijke wreedheden. Afzichtelijke wreedheden. Eene afzichtelijke kwaal.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

verschrikkelijk is 2 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: afgrijselijk, afschuwelijk, afzichtig, gruwelijk, ijselijk, verschrikkelijk, vreselijk.
AFGRIJSSELIJK, AFSCHUWELIJK, AFZIGTIG, GRUWELIJK, IJSSELIJK, VERSCHRIKKELIJK, VREESSELIJK.
Bron: Weiland & Landrι - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 106.

In hedendaagse spelling: verbrijzelend, verplettend, treffend, benauwend, prangend, knellend, kwellend, grievend, hartdoorborend, schrikbarend, verschrikkelijk, ijselijk, afgrijselijk, vreselijk, gevreesd, geducht, ontzaglijk.
VERBRIJZELEND, VERPLETTEND, TREFFEND, BENAAUWEND, PRANGEND, KNELLEND, KWELLEND, GRIEVEND, HARTDOORBOREND, SCHRIKBAREND, VERSCHRIKKELIJK, IJSSELIJK, AFGRIJSSELIJK, VREESSELIJK, GEVREESD, GEDUCHT, ONTZAGGELIJK.
Bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 202.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

verschrikkelijk komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verschrikkelijk cool, eindeloos, enig, fantastisch, formidabel, gaaf, geweldig, grandioos, groots, kolossaal, magnifiek, prachtig, vet

Zoeken op verschrikkelijk bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Verschrikkelijk vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.012293100357056 c

Nu nieuw bij Bruna:  

Rudolph van Veen: Rudolph kookt 2 / Hét basisboek voor iedereen Christophe Vekeman, Dirk van Weelden: Nooit meer typen Emily Lichthart: Piece of Kate Jussi Adler-Olsen: De grenzeloze
Charles Lewinsky: Alleen maar helden Jennifer Probst: Op zoek naar geluk Eva Posthuma de Boer: Ica Roué Verveer: Waarom? Daarom!