Gratis tijdschriftabonnementen.


   

akelig

in het woordenboek is voor akelig 1 omschrijving gevonden:

akelig, bn. bw. (-er, -st), naar, lelijk, schrikwekkend.

akelig is 2 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

akelig (bn): afschuwelijk, beangstigend, ellendig, eng, griezelig, ijselijk, ijzingwekkend, irritant, luguber, macaber, naar, naargeestig, onaangenaam, onguur, onheilspellend, unheimisch, verschrikkelijk, vervelend, vreselijk
akelig (bn): beroerd, droevig, misselijk, naar, onpasselijk, onwel, somber, treurig, verwenst, ziek

akelig is 28 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

gemeen (bn) : akelig, boosaardig, doortrapt, fielterig, geniepig, honds, krenkend, kwetsend, laag, laag-bij-de-gronds, laaghartig, min, onedel, oneerlijk, ploerterig, ploertig, schofterig, schurkachtig, slecht, smerig, snood, trouweloos, vals, verachtelijk, verraderlijk, vilein, vinnig, vuig, vuil, wreed
afschuwelijk (bn) : abominabel, afgrijselijk, afstotelijk, afstotend, afzichtelijk, akelig, belabberd, ellendig, enorm, erg, gruwelijk, horribel, ijselijk, ijzingwekkend, monsterlijk, stuitend, verfoeilijk, verschrikkelijk, verwerpelijk, vreselijk, walgelijk, weerzinwekkend
beroerd (bn) : afgrijselijk, akelig, armzalig, bar, bedenkelijk, belabberd, besodemieterd, droevig, ellendig, erbarmelijk, flauw, hopeloos, jammerlijk, klote, kut, kwakkelig, miserabel, moeilijk, naar, onaangenaam, rot, slap, slecht, vervelend, vervloekt
ellendig (bn) : afschuwelijk, akelig, armzalig, bedroevend, beroerd, erbarmelijk, gebrekkig, hopeloos, jammerlijk, klote, lamlendig, lamzalig, malheureus, miserabel, ongelukkig, onzalig, rampzalig, rottig, slecht, treurig, verlaten, verwenst
onaangenaam (bn) : akelig, benard, beroerd, ergerlijk, lastig, naar, naargeestig, onbehaaglijk, ongevallig, ongezellig, onplezierig, onprettig, onverkwikkelijk, pijnlijk, rot, rotterig, smerig, verdrietelijk, verdrietig, vervelend
triest (bn) : akelig, bedroefd, bedroevend, desolaat, droef, droevig, ellendig, erbarmelijk, jammerlijk, koud, melancholiek, naar, naargeestig, ongelukkig, somber, tragisch, treurig, triestig, troosteloos, verdrietig, zielig
treurig (bn) : akelig, armzalig, bedroevend, beklagenswaardig, beroerd, deerlijk, deerniswekkend, ellendig, erbarmelijk, godsjammerlijk, jammerlijk, lamentabel, miserabel, naar, noodlottig, tragisch, troosteloos, zielig
gruwelijk (bn) : afgrijselijk, afschuwelijk, afschuwwekkend, akelig, angstaanjagend, bloedstollend, gruwzaam, huiveringwekkend, ijzingwekkend, verschrikkelijk, verschrikkelijk, vreselijk, wreed
naar (bn) : akelig, bedroevend, droevig, eendelijk, ellendig, erg, kil, lam, lamlendig, luguber, onaangenaam, ongunstig, treurig, triest, triestig, vervelend
verschrikkelijk (bn) : afgrijselijk, afschrikwekkend, afschuwelijk, akelig, beestachtig, gruwelijk, ijselijk, schrikkelijk, schrikwekkend, vervaarlijk, wreed
belabberd (bn) : akelig, beklagenswaardig, beroerd, deerlijk, ellendig, erbarmelijk, godverlaten, jammerlijk, miserabel, naar, rampzalig, rottig, slecht
griezelig (bn) : akelig, beangstigend, benauwend, eng, huiveringwekkend, ijselijk, ijzingwekkend, luguber, macaber, mysterieus, spookachtig, unheimisch
vreselijk (bn) : afschuwelijk, akelig, godsgruwelijk, godsjammerlijk, gruwelijk, horribel, ondraaglijk, ontzettend, verschrikkelijk
ijselijk (bn) : affreus, afgrijselijk, afschuwelijk, akelig, gruwelijk, horribel, ijzingwekkend, verschrikkelijk
afstotelijk (bn) : afgrijselijk, afschuwelijk, afstotend, akelig, lelijk, monsterlijk, walgelijk, weerzinwekkend
naargeestig (bn) : akelig, beklemmend, donker, luguber, onaangenaam, sinister, somber, vreugdeloos
spookachtig (bn) : akelig, fantastisch, geheimzinnig, griezelig, ijzingwekkend, onheilspellend
belazerd (bn) : akelig, belabberd, beroerd, deerlijk, ellendig, miserabel, rampzalig, slecht
troosteloos (bn) : akelig, desolaat, ellendig, naargeestig, somber, treurig, triest, verlaten
gruwzaam (bn) : afgrijselijk, akelig, bloedstollend, gruwelijk, ijselijk, ijzingwekkend
lelijk (bn) : akelig, behoorlijk, erg, flink, hinderlijk, lastig, stevig
ziek (bn) : akelig, naargeestig, verziekt, walgelijk, weerzinwekkend
luguber (bn) : akelig, eng, huiveringwekkend, naar, naargeestig, somber
eng (bn) : akelig, angstwekkend, benauwend, griezelig
bedonderd (bn) : akelig, beroerd, ellendig, slecht
gemeen (bn) : akelig, bar, erg, fel, scherp, zuur
bedroefd (bn) : akelig, bedroevend
somber (zn) : akelig, bewolkt, donker, dreigend, druilerig, duister, gedekt, luguber, miezerig, naargeestig, onverlicht, triestig, zwart

woordverbanden van ‘akelig’ grafisch weergegeven

akelig komt 2 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: afgrijselijk, afschuwelijk, afzichtelijk, akelig, gruwelijk, ijselijk, lelijk, naar, onuitstaanbaar, verschrikkelijk, vreselijk, walgelijk.

Afgrijselijk — afschuwelijk — afzichtelijk — akelig — gruwelijk — ijselijk — leelijk — naar — onuitstaanbaar — verschrikkelijk — vreeselijk — walgelijk. Wat het oog, den geest, of het gevoel onaangenaam aandoet. Leelijk is meer algemeen en drukt alleen uit, dat iets de zintuigen of het gemoed pijnlijk treft. Men kan zeggen dat deze woorden elkander aldus opvolgen: Naar (eene onaangename gewaarwording, weerzin teweegbrengend); akelig (hetzelfde, doch in hoogere mate); vreeselijk, verschrikkelijk (wat vrees of schrik verwekt); ijselijk, gruwelijk (wat doet ijzen of gruwen); afgrijselijk (wat afgrijzen verwekt, verwant aan griezelen); afschuwelijk, afzichtelijk (wat in zoo hooge mate weerzin wekt, dat men er onwillekeurig de oogen van moet afwenden); walgelijk (eene hooge mate van weerzin, walging, verwekkend); onuitstaanbaar (van iets onaangenaams: niet te dragen, niet uit te staan). Met uitzondering van afzichtelijk worden al deze bijvoeglijke naamwoorden in de spreektaal gebezigd als krachtige versterkingswoorden, zonder dat het denkbeeld van afkeuring er bepaald mee verbonden is. Een afschuwelijk, gruwelijk enz. leven maken. Afzichtelijk wordt alleen gebezigd van zichtbare dingen, de andere ook van onzichtbare. Een afschuwelijk verraad. Afschuwelijke wreedheden. Afzichtelijke wreedheden. Eene afzichtelijke kwaal.

In hedendaagse spelling: akelig, naar, naargeestig.

Akelig — naar — naargeestig. Wat de zintuigen en verder het gemoed onaangenaam en pijnlijk aandoet. Naar is zwakker dan akelig. Een slagveld met dooden en gewonden bedekt is een akelig (niet naar) schouwspel. Akelig en naar worden ook dikwijls gebruikt in den zin van somber, doodsch, treurig, doch dan steeds met de boven vermelde bijgedachte. Een nare nacht. Eene akelige plaats. Naargeestig was vroeger in gebruik als sterker uitdrukking voor naar en akelig; thans wordt het niet meer gehoord.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

akelig is 3 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: akelig, vervaarlijk, naar.
AKELIG, VERVAARLIJK, NAAR.
Bron: Weiland & Landrι - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 148.

In hedendaagse spelling: doods, akelig.
DOODSCH, AKELIG.
Bron: Weiland & Landrι - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 93.

In hedendaagse spelling: afsuwelijk, gedrochtelijk, naar, akelig, beschaduwd, bewolkt, beneveld, schemerend, donker, duister.
AFSCHUWELIJK, GEDROCHTELIJK, NAAR, AKELIG, BESCHADUWD, BEWOLKT, BENEVELD, SCHEMEREND, DONKER, DUISTER.
Bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 368.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

akelig komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

akelig aangenaam, fijn, goed, leuk, lustig, plezierig, prettig

Zoeken op akelig bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Akelig vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.0092370510101318 c

Business bij Bruna:  

Rinske Jansen: Startergids voor zzp'ers Bernadette Jiwa: De difference map Walter Isaacson: De uitvinders Remko van der Drift: Fouten maken moet
Arend Ardon: Doorbreek de cirkel Barbara Smit: Heineken Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner: Freakonomics Johanna Kroon: Wat hebben ze nu weer bedacht?

Nu populair bij Bruna:  

Keri Smith: Wreck this journal Nicola Graimes: 365 koolhydraatarme recepten Eva Posthuma de Boer: Ica T. Roep, C. Loerakker: Van nul tot nu pakket / 1-5
F.C. Luijbe: Samengevat / Havo / deel Wiskunde A Sue Johnson: Houd me vast Gemma Broekhuis: Nijntje milestone baby cards E.J. van der Schoot, A.N. Leegwater: Samengevat / Vmbo-kgt biologie