weinig

als woordenboektrefwoord:

weinig:
telw. niet veel.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

weinig (bn):
gering, karig, luttel, minst, poco, schaars, spaarzaam
weinig (bw):
infrequent, nauwelijks, niet vaak, spaarzaam, zelden
weinig (bw):
min, minder
weinig (zn):
beetje, haar

als synoniem van een ander trefwoord:

karig (bn) :
armoedig, gierig, krap, krenterig, matig, parcimonieus, pover, schraal, schriel, sober, sobertjes, spaarzaam, stiefmoederlijk, weinig, zuinig
sporadisch (bn) :
af en toe, incidenteel, schaars, weinig, zelden, zeldzaam
krap (bn) :
karig, schaars, schraal, weinig
gering (bn) :
weinig
tikje (bw) :
beetje, ietsje, kleinigheid, pietsie, pikkie, tikkeltje, tikkie, vleugje, weinig
zelden (bw) :
bijna nooit, hoogstzelden, niet vaak, sporadisch, weinig
amper (bw) :
koud, nauwelijks, nog maar net, ternauwernood, weinig
min (bw) :
gering, laag, minder, onvoldoende, weinig
spaarzaam (bw) :
schaars, weinig, zelden
minder (bw) :
niet zo, weinig
beetje (zn) :
enigszins, iets, ietsepietsie, ietsepietsje, ietwat, pietsie, tikje, tikkeltje, wat, weinig
beetje (zn) :
ietsje, luttel, pietsje, schijntje, snufje, snuifje, vleugje, weinig, weinigje
haar (zn) :
fractie, haartje, niets, weinig

woordverbanden van ‘weinig’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

weinig
aanmerkelijk, aanzienlijk, belangrijk, bende, boel, dikwijls, ettelijke, hoop, kapitaal, massa, respectabel, stoot, tig, vaak, veel, veelvuldig
zie ook:
een weinig, weinig voorkomend

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek - verwante woorden
woordenboeken:
WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - rijmwoorden - Wikipedia - Google

debug info: 0.0051 c