sufferd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

sufferd (zn) :
idioot, slaapkop, kruk, kluns, dromer, rund, sukkel, slaapmuts, oen, stommerd, stommeling, domkop, domoor, pruts, sul, sukkelaar, dommerd, hannes, onnozelaar, suffer, mafferik, schotelvod, pezewever

als synoniem van een ander trefwoord:

sukkel (zn) :
dwaas, bloed, prutser, sufferd, idioot, debiel, mislukkeling, schaap, kruk, ziel, kluns, stommerik, peer, nul, stakker, stomkop, uilskuiken, druiloor, ei, ezel, klungel, oen, stommerd, dwaze, stommeling, domkop, sloeber, knoeier, domoor, imbeciel, zot, sul, stuntel, stumperd, sukkelaar, schlemiel, loser, onnozelaar, zwakzinnige, treuzelaar, schapenkop, lijs, bonhomme, cretin
domkop (zn) :
uil, onbenul, sufferd, slaapkop, kluns, rund, sukkel, uilskuiken, onnozele, druiloor, ezel, oen, stommeling, eend, leeghoofd, domoor, kalfskop, hannes, onnozelaar, weetniet, uilenkop, ezelsveulen, steenezel
sul (zn) :
sufferd, hals, kluns, sukkel, uilskuiken, onnozele hals, domkop, stumper, pruts, jandoedel, sukkelaar, schlemiel, schapenkop, labbekak, loebas, bonhomme, schotelvod, kloef, pezewever, frul
domoor (zn) :
uil, onbenul, sufferd, slaapkop, kluns, sukkel, uilskuiken, onnozele, druiloor, ezel, oen, stommeling, leeghoofd, domkop, kalfskop, onnozelaar, weetniet, ezelsveulen, uilenkop, steenezel
oen (zn) :
uil, sufferd, kluns, stommerik, sukkel, uilskuiken, druiloor, ezel, stommerd, stommeling, domkop, boerenlul, domoor, klojo, sul, onnozelaar, ezelsveulen, weetniet, steenezel
idioot (zn) :
klootzak, sufferd, debiel, stommerik, sukkel, uilskuiken, ezel, stommeling, imbeciel, klojo, botterik, hansworst, zakkenwasser, lijpkikker
ezel (zn) :
sufferd, kluns, sukkel, uilskuiken, druiloor, oen, stommerd, stommeling, domkop, domoor, klojo, onnozelaar, ezelsveulen
uil (zn) :
sufferd, uilskuiken, onnozele, druiloor, ezel, oen, leeghoofd, domkop, domoor, onnozelaar, ezelsveulen, steenezel
kluns (zn) :
sufferd, sukkel, uilskuiken, klungel, oen, knoeier, klojo, sul, klungelaar
lummel (zn) :
knuppel, sufferd, knul, hangoor, lapzwans, lomperd, pummel, lorres
klungel (zn) :
sufferd, kluns, sukkel, knoeier, domoor, koekenbakker, beuzelaar
lijp (zn) :
sufferd, slapjanus, slappeling, lammeling, lijperd
botterik (zn) :
sufferd, idioot, stommerik, lomperik, lomperd
gans (zn) :
sufferd, uilskuiken, onnozele hals, domoor
onnozelaar (zn) :
dwaas, sufferd, sukkel, domkop, naïeveling
klojo (zn) :
sufferd, klootzak, zak, kluns, domkop
stumper (zn) :
sufferd, kruk, rund, klungel
rund (zn) :
sufferd, stommeling
pruts (zn) :
sufferd, sul

woordverbanden van ‘sufferd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

sufferd
slimmerik

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c